รวม 7 รายการ   
ดูทั้งหมด  

 โซน : ห้วยกะปิ
  มบ.วาสินี เนื้อที่ 71 ตร.วา
Cs-2165 
   
ราคาขาย 2,650,000

 โซน : ห้วยกะปิ
  มบ.คันทรี่ปาร์ค3 ซอย16 เนื้อที่ 56.3 ตร.วา
Cs-2149 
   
ราคาขาย 3,700,000
ราคาพิเศษ 3,650,000

 โซน : ห้วยกะปิ
  มบ.แสนสุขวิลล่า ซ.2 เนื้อที่ 18 ตร.วา
Cs-2137 
   
ราคาขาย 1,400,000
ราคาพิเศษ 1,350,000

 โซน : ห้วยกะปิ
  มบ.เดอะวิลเลจ 3 ซ.19 เนื้อที่ 48.6 ตร.วา
Cs-2128 
   
ราคาขาย 3,550,000

 โซน : ห้วยกะปิ
  ปลูกเองชมศิริ เนื้อที่ 154 ตร.วา
Cs-2120 
   
ราคาขาย 6,950,000

 โซน : ห้วยกะปิ
  มบ.ทรัพย์สิน ซ.11 เนื้อที่ 59 ตร.วา
Cs-2114 
   
ราคาขาย 2,450,000

 โซน : ห้วยกะปิ
  บ้านเดี่ยวปลูกเอง (ห้วยกะปิ12) เนื้อที่ 112 ตร.วา
Cs-2107 
   
ราคาขาย 3,700,000
   
          รวม 7 รายการ : จำนวน 1 หน้า
Page : 1