รวม 2 รายการ   
ดูทั้งหมด  

 โซน : บ้านบึง - หนองรี
  มบ.สราญรมย์ เนื้อที่ 24 ตร.วา
Cs-2090 
   
ราคาขาย 2,550,000
ราคาพิเศษ 2,290,000

 โซน : บ้านบึง - หนองรี
  ม.คู่ขวัญ (ถ.วิฑูรย์ดำริ 9) เนื้อที่ 23 ตร.วา
Cs-1640 
   
ราคาขาย 1,100,000
ราคาพิเศษ 980,000
   
          รวม 2 รายการ : จำนวน 1 หน้า
Page : 1