รหัสทรัพย์สิน Cs-1650
ลด 200,000 บาท 
รหัสทรัพย์สิน Cs-1876
ลด 30,000 บาท