รวม 50 รายการ   
ดูทั้งหมด  

 โซน : พานทอง - พนัสนิคม
  มบ.ประภัสสร6 ซ.1/1 เนื้อที่ 20 ตร.วา
Cs-2113 
   
ราคาขาย 1,750,000

 โซน : ตัวเมือง - บ้านสวน
  ตึก 2 ชั้นเดอะทรี เนื้อที่ 16 ตร.วา
Cs-2106 
   
ราคาขาย 1,850,000

 โซน : เสม็ด - เมืองใหม่ - อ่างศิลา
  มบ.พริมสิริ เนื้อ 24.6 ตร.วา
Cs-2105 
   
ราคาขาย 2,650,000

 โซน : ห้วยกะปิ
  บ้านเดี่ยวปลูกเอง (ห้วยกะปิ12) เนื้อที่ 112 ตร.วา
Cs-2107 
   
ราคาขาย 3,700,000

 โซน : พานทอง - พนัสนิคม
  มบ.บัวแก้ว เนื้อที่ 33.03 ตร.วา
Cs-2103 
   
ราคาขาย 1,850,000

 โซน : ตัวเมือง - บ้านสวน
  มบ.บ้านสวนคูณ เนื้อที่ 56 ตร.วา
Cs-2034 
   
ราคาขาย 3,200,000
ราคาพิเศษ 3,000,000

 โซน : หนองมน - บางแสน - บ้านปึก
  ที่ดินเปล่า(บางแสน) ซ.6 เนื้อที่ 2 งาน 91 ตร.วา
Cs-1216 
   
ราคาขาย 16,000,000

 โซน : บ้านบึง - หนองรี
  ม.คู่ขวัญ (ถ.วิฑูรย์ดำริ 9) เนื้อที่ 23 ตร.วา
Cs-1640 
   
ราคาขาย 1,200,000

 โซน : หนองมน - บางแสน - บ้านปึก
  เดี่ยวปลูกเองชั้นเดียว ซ.ทัศนา (มุม) เนื้อที่ 74 ตร.วา
Cs-1751 
   
ราคาขาย 3,700,000
ราคาพิเศษ 3,200,000

 โซน : หนองมน - บางแสน - บ้านปึก
  มบ.มณีแก้ว (มุม) เนื้อที่ 37.9 ตร.วา
Cs-1938 
   
ราคาขาย 1,800,000
ราคาพิเศษ 1,650,000

 โซน : เสม็ด - เมืองใหม่ - อ่างศิลา
  มบ.เดอะคันทรีเมืองใหม่ ซ.18 (มุม) เนื้อที่ 40.8 ตร.วา
Cs-1927 
   
ราคาขาย 2,000,000

 โซน : หนองมน - บางแสน - บ้านปึก
  ทาวน์เฮ้าส์ ซ.สุกใส (บางแสน ตรอก 7 ซ.4) เนื้อที่ 33 ตร.วา
Cs-1705 
   
ราคาขาย 2,500,000
   
          รวม 50 รายการ : จำนวน 5 หน้า